Istorija

Kėdainių fotografų draugijos istorija

LTSR fotografijos meno draugijos Kauno skyriaus Kėdainių sekcija įkurta 1974 m. gruodžio 8 d. Jos pirmininku buvo Petras Januševičius. Tada sąraše buvo 14 žmonių, pasiryžusių atiduoti meninei fotografijai savo laisvalaikį ir sugebėjimus. Visi buvo nusiteikę optimistiskai, svajojo apie naujus ieškojimus ir atradimus, tačiau svajonės pildėsi ne taip greitai kaip norėta, nes fotografijos menas, kaip ir kiekvienas kūrybinis darbas, reikalavo didelių dvasinių ir darbo pastangų. Ne visiems užteko atkaklumo.
Metams bėgant išliko tik keturi tikrieji draugijos nariai: P. Januševičius, S. Padalevičius, R. Lamsodis, R. Zacharevičius ir penki nariai kandidatai: A. Daujotas, D. Kiškūnas, S. Bučas, J. Raila, V. Valatka. Kiekvienas iš narių turėjo savo požiūrį į meninės fotografijos paskirtį, savo dvasiniam gyvenimui artimas temas. Nors temos buvo skirtingos, autoriai savo asociacijas stengėsi išreikšti per žmogų, per dokumentinį kadrą, pateiktą tam tikru rakursu, tam tikrame žmogaus dvasinio gyvenimo taške. Kiek skirtingesnis buvo R. Lamsodis. Jo darbams 

būdingas lyrinis, supoetintas gamtos ir žmogaus motyvas, emocinis krūvis dažniausiai išgaunamas laboratorinio darbo dėka.
A. Daujoto darbų serija „Skerstuvės“ jau nukrypo nuo pagrindinės grupės kūrybinio kredo, perteikė patį procesą, ne vidinę, bet išorinę jo pusę.

 Sekcijos veikla pagyvino Kėdainių rajono kultūrinį gyvenimą. Per tuos metus kedainiečiai susipažino su žymesnių mūsų respublikos ir sąjungos fotografijos meno meistrų darbais, su keliomis užsienio fotografų darbų parodomis. P. Januševičiaus, S. Padalevičiaus ir R. Zacharevičiaus darbai tinkamai reprezentavo Kėdainių rajoną pirmajame sąjunginiame meno saviveiklos festivalyje Maskvoje.

Aktyviausi sekcijos fotografai surado savo kūrybinį kelią ir į respublikos meninės fotografijos aruotą įnešė nors ir mažą, bet savitą indėlį. Tai kaimo darbo žmogaus portretas, nesupoetintas, nepakylėtas virš žemiškų rūpesčių, paprasto džiaugsmo ir kasdienybės. Tokį žmogų matome S. Padalevičiaus darbų serijose „Melioratorių vasara“, „Vienkiemiai ir žmonės“, „Sodas“, P.Januševičiaus serijoje „Laidotuvės“, R.Zacharevičiaus serijoje „Mano kaimas“, A. Daujoto serijoje „Skerstuvės“ ir kai kuriuose kitų autorių darbuose.


Nuo 1990 m. keičiantis Lietuvos politinei ir ekonominei padėčiai, Kėdainių fotografijos meno sekcijos veikla buvo sustingusi ir nevykdoma. 
2002 m.  kovo 9 d., Kėdainių Rotušės dailės galerijoje, 12 kėdainiečių fotografų, surengė pažintinę parodą, ko pasekoje gimė įdėja atkurti fotografų draugiją.
2002 m. spalio 24 d. Kėdainių savivaldybėje buvo užregistruota Kėdainių fotografų draugija.

Palaipsniui į draugijos veiklą įsiliejo įvairaus amžiaus, išsilavinimo, profesijų žmonės, kurių pomėgis - fotografija.
Kėdainių fotografų draugija užmezgė ryšius su kitų miestų foto klubais. Keičiasi parodomis ir informacija. Kiekvienais metais rengia bendras parodas įvairiuose Lietuvos miestuose, dalyvauja tarptautiniuose foto klubų suvažiavimuose.
Aktyviausi draugijos nariai rengia ir personalines parodas, garsindami mūsų kraštą, žmones ir jų darbus. Plačiau su kiekvieno nario darbais galite susipažinti šiame internetiniame puslapyje.
Mielai laukiame apsilankant mūsų parodose.